Våra Referenser

Badrumsbesiktning

Behöver ni besikta ert badrum under och efter en renoveringen? Vem har kunskap att besikta badrum? Hur går besiktning till och vilka krav kan vi ställa på besiktningsmannens kunskapsnivå och erfarenhet av badrumsbesiktningar.

platt1

Behöver man besikta badrummet under och efter renoveringen?


Det borde inte vara så vid renoveringar, men alla kan ha en dålig dag och göra misstag. Det är en mänsklig faktor som aldrig går att förbise utan hjälp från en sakkunnig besiktningsman.

Egenkontroller, kontinuerlig vidareutbildning och besiktningar är en del i kvalitetsprocessen som hjälper till att minimerar fel som annars lätt uppkommer i byggprocessen. Kvalité och dess innebörd har många entreprenörer implementerat i bolaget för att minimera faktorerna som skapar reklamationer som i sin tur ger röda siffror i efterkalkylen.


Besiktningsmannens roll under byggets gång är att tillgodose kundens intressen i form av branschregler och fackmässighet. Beställarna är ofta lekmän och har ingen insikt i vad som är rätt eller fel. De ska inte heller vara i händerna på en entreprenör som gör egna tolkningar av regelverket, det blir oftast fel. 

Tolkningen måste göras med god insikt och samsyn med branschorganisationen. Det är då besiktningsmannens roll blir fulländad och slutresultatet blir på topp.


Försäkringsbolagen ställer höga krav på fackmässighet vid badrumsrenoveringar, något som gemene man inte tänker på, men blir verklighet om en skada uppkommer. Om det visar sig att renoveringen inte följt branschernas kraven är det högst troligt att ersättningen uteblir och man står kostnaden själv när renoveringen måste göras om. Då kan det vara underbart med en besiktningsman som följt byggets gång från början till slut.


Vad gäller vid renoveringen?


Badrummet har många branschregler, det är fyra regelverk som ska följas. 

Badrumsrenoveringarna skiljer sig avsevärt från andra typer av renoveringar eftersom det är ett våtrum och det ställer extra höga krav på utförarens kunskap.

Länkar till branschregler som är ett krav i badrummet:


Vilka krav ställs på besiktningsmannen?Först och främst ska besiktningsman vara opartisk i sin bedömning av projekten. Bedömningen ska utgå från gällande branschregler och lagar. Kompetensen hos besiktningsmannen ska finnas för denna typ av utförande. Samsynen med regelverket är ett krav som ligger till grund för bedömningen av badrummet. 

Saknas samsyn för branschreglerna utförs besiktningen på felaktiga grunder. Tolkningen av regelverket kan variera i sak. BKR har sista ordet och äger tolkningsföreträde om så krävs.


Några tips att följa innan ni anlitar en besiktningsman:

 • Byggteknisk kompetens för badrumsrenoveringar är ett krav
 • Besiktningsmannen ska vara behörighet enligt GBR Golvbranschen eller SBR Byggingenjörerna
 • Själva besiktningen/bedömningen ska ske enligt gällande branschregler, exempelvis BKR:s regler för tätskikt i våtrum
 • Kunskap om Säker Vatteninstallation

Vår branschorganisation (BKR) har ett flertal besiktningsföretag som rekommenderas. Följ länken https://www.bkr.se/hitta-foretag där finner ni besiktningsmän med rätt kunskap och samsyn.


Vad gör en besiktningsman

Han ska säkerställa att badrumsrenoveringen utförts enligt gällande regelverk, att helheten ser tilltalande ut och dokumentationen finns. Det är viktigt att myndighetskraven uppnås.


Nedan finns några viktiga punkter som besiktningen bör ta upp. Punkterna är en fingervisning om vad som bör vara med vid besiktningen.


Tappvatten

 • Rör är installerade med avstånd. (främst en risk för legionella om de ligger i kontakt med varandra)
 • Rör är klamrade. De ska vara fixerade enligt tillverkarens instruktioner
 • Nödvändig isolering runt rör
 • Fördelarens placering
 • Skarvar på skydds rör. Gälle vid skarvning av det yttre röret. Invändigt rör får inte skarvas

Spillvatten

 • Kortlingar vid monteringsplattan till golvbrunnen
 • Rör har lutning mot stammen
 • Påstick har rätt vinkel
 • Avsättningar är fixerade
 • Rördelar har samma tillverkare
 • Urkapningar i bjälkar är förstärkta

Bygg & el

 • Kortlingar är rätt utförda
 • Brunnen i våg
 • Elektriska genomföringar är fixerade
 • Eldosor är rätt placerade


Besiktning efter fallspackling och tätskikt


Slutbesiktning

 • Fallet mot golvbrunnen
 • Fogsprång
 • Fogningen
 • Inredning ska vara rätt monterat
De nya interna reglerna för badrumsbesiktning trädde i kraft 2015 av oss 


Det innebär att det ska utföras en slutbesiktning av våtrummet. En investering för oss och en trygghet för er.

Vanligtvis när ni vänder er till ett företag för att få en badrumsrenovering behöver ni själv beställa en fristående besiktning av badrummet, det är inget som ingår. Men när ni anlitar oss på Badrumsrenoverarna ingår alltid två kvalitetskontroller av tätskikt och fall mot golvbrunn samt slutbesiktning. Vid behov kontrolleras rör- och eldragningarna.


Det är dels en bra investering för oss som företag eftersom vi kan känna oss trygga med att ha gjort ett korrekt arbete som blivit godkänt. Men det är såklart även en enorm trygghet för er som kund, att få veta att allt är korrekt utfört och håller högsta kvalité.


Att få en besiktning innebär att ni som kund kan vara säker på att ni verkligen fått det ni ska betalat för. För den andra parten, själva renoverarna, är det också en trygghet då de äger sin rätt till ersättningen. 

När besiktningen godkänts börjar garantitiden att gälla.Här kan ni läsa mer om varför det är så viktigt med en badrumsbesiktning


Nedan finns tre oberoende besiktningsföretag som vi ger en kort beskrivning om. Dessa företag är kända i branschen och kan via deras hemsida ge en förklaring varför en besiktning är viktig. 

Fråga Ert försäkringsbolag om kravet för ett fackmässigt utfört badrum. Vi på Badrumsrenoverarna har tagit det första steget i vår bransch, att införa besiktningar på våra badrum, vi ser det som en självklarhet att renovera tryggt.


Vi behöver en badrumsbesiktning


Vi hjälper er med kontakten till en besiktningsman.

Kontakta oss vid en badrumsbesiktning - ni når oss på ☎ 08-551 545 85 eller fyll i formuläret nedan om ni önskar ett företag som besiktar sina badrumsrenoveringar.


Varmt välkommen!


Det låter bra, men vad kommer det kosta?

Fyll i vårt formulär för offertförfrågan. Vi kommer till Dig, givetvis är det ett kostnadsfritt besök.

Beställ offert

För en trygg Badrumsrenovering

Kontakta oss för Ditt badrum på telefon 08-551 545 85

Kontakta oss

Trygghet för Dig är bra affärer för oss!

Vi är övertygade om att våra kunder uppskattar en seriös och pålitlig hantverkare som håller tiden.

Trygghetsgaranti

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Badrumsrenoverarna använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies