Våra Referenser

Badrumsbesiktning

Behöver ni besikta ert badrum under och efter en renoveringen? Vem har kunskap att besikta badrum? Hur går besiktning till och vilka krav kan vi ställa på besiktningsmannens kunskapsnivå och erfarenhet av badrumsbesiktningar.

be102f67-c5f7-4f83-9242-0fbd7cb4d7b3 kopia

Behöver man besikta badrummet under och efter renoveringen?


Det är av yttersta vikt att genomföra noggranna besiktningar av badrummet både under och efter renoveringen för att säkerställa att arbetet utförs med högsta kvalitet och överensstämmer med branschregler och fackmässighet. Även de mest erfarna hantverkarna kan ibland göra misstag, och en sakkunnig besiktningsman spelar en avgörande roll för att identifiera och åtgärda eventuella fel och brister.


Genom att genomföra besiktningar under olika faser av renoveringsprocessen kan potentiella problem upptäckas i ett tidigt skede, vilket inte bara minskar risken för kostsamma förseningar och omfattande reparationer, utan också skapar en trygg och säker miljö för kunderna. En trestegs-besiktning är en rekommenderad praxis:

 1. Färdigställande av rör- och elinstallationer: Innan väggar och golv stängs igen är det avgörande att säkerställa att rör- och elinstallationerna är korrekt utförda och följer gällande standarder och föreskrifter.

 2. Kontroll av tätskiktet: Efter appliceringen av tätskiktet är det viktigt att genomföra en noggrann kontroll för att säkerställa att tätskiktet är väl utfört och att det inte finns några potentiella läckage som kan leda till fuktskador och mögelbildning.

 3. Slutbesiktning: Vid slutbesiktningen granskas det färdiga badrummet i sin helhet för att säkerställa att alla detaljer är korrekt utförda och att badrummet uppfyller alla krav och förväntningar.


Besiktningsmannens roll är av avgörande betydelse för att tillgodose kundens intressen och säkerställa att renoveringsarbetet genomförs på ett professionellt och säkert sätt. Genom att ha en expert som övervakar och granskar arbetet kan kunderna känna sig trygga i att deras badrum renoveras på ett korrekt sätt och att slutresultatet blir av högsta kvalitet.


Vad kan entreprenörerna utveckla för att bistå en besiktning


Egenkontroller och kontinuerlig vidareutbildning är viktiga delar i kvalitetsprocessen som hjälper till att minimera fel som annars lätt kan uppstå vid besiktningar. Dessutom kan entreprenören etablera en nära kontakt med ett besiktningsföretag, där dialoger kan föras om regelverket och hur besiktningsmän tänker när det gäller estetik och branschens krav. Vidare bör det även förs dialoger med branschorganisationen, som har expertis inom sakfrågor.


Hur tänker försäkringsbolagen om besiktningar


Försäkringsbolagen har idag inga krav på besiktningar men ställer höga krav på fackmässighet vid utförandet, något som gemene man inte tänker på. Om det visar sig att renoveringen inte följt branschernas kraven och skadan uppkommer är det högst troligt att ersättningen uteblir och man står kostnaden själv när renoveringen måste göras om. Då kan det vara bra med en besiktningsman som följt byggets gång från början till slut.  


Vad gäller vid renoveringen?


Badrummet omfattas av flera branschregler. Det är fyra regelverk som ska uppfyllas för att godkännandet ska erhållas.  

Badrumsrenoveringarna skiljer sig avsevärt från andra typer av renoveringar, det är ett våtrum som ställer extra höga krav på täthet och fall.


Länkar till branschregler som ligger till grund för besiktningar:  


Vilka krav ställs på besiktningsmannen?


Besiktningsmannen ska vara opartisk i sin bedömning av projektet. Bedömningen ska utgå från gällande branschregler och lagar. Kompetensen hos besiktningsmannen ska finnas för denna typ av utförande. Samsynen med regelverket är ett krav som ligger till grund för bedömningen av entreprenaden. 

Saknas samsyn för branschreglerna utförs besiktningen på felaktiga grunder. Tolkningen av regelverket kan variera i sak. BKR har sista ordet och äger tolkningsföreträde om så krävs.


Några tips innan ni anlitar en besiktningsman:

 • Byggteknisk kompetens för badrumsrenoveringar 
 • Besiktningsmannen ska vara behörighet enligt GBR Golvbranschen eller SBR Byggingenjörerna
 • Själva besiktningen/bedömningen ska ske enligt gällande branschregler
 • Ansluten till BKR
 • Kunskap om Säker Vatteninstallation

Vår branschorganisation (BKR) har ett flertal besiktningsföretag som rekommenderas. Följ länken https://www.bkr.se/hitta-foretag där finner ni besiktningsmän med rätt kunskap och samsyn.

Dokument från besiktningsmannen kan utföras på flera sätt. Här är ett exempel.


Vad gör en besiktningsman?

Han ska säkerställa att badrumsrenoveringen utförts enligt gällande regelverk, att helheten ser tilltalande ut och dokumentationen finns. Det är viktigt att myndighetskraven uppnås.


Nedan finns några viktiga punkter som besiktningen bör ta upp. Punkterna är en fingervisning på vad som bör vara med vid besiktningen.


Tappvatten

 • Rör är installerade med avstånd. (främst en risk för legionella om de ligger i kontakt med varandra)
 • Rör är klamrade. De ska vara fixerade enligt tillverkarens instruktioner
 • Nödvändig isolering runt rör
 • Fördelarens placering
 • Skarvar på skydds rör. Gälle vid skarvning av det yttre röret. Invändigt rör får inte skarvas

Spillvatten

 • Kortlingar vid monteringsplattan till golvbrunnen
 • Rör har lutning mot stammen
 • Påstick har rätt vinkel
 • Avsättningar är fixerade
 • Rördelar har samma tillverkare
 • Urkapningar i bjälkar är förstärkta

Bygg & el

 • Kortlingar är rätt utförda
 • Brunnen i våg
 • Elektriska genomföringar är fixerade
 • Eldosor är rätt placerade


Besiktning efter fallspackling och tätskikt

 • Fallet mot golvbrunnen följer de intervaller som bör enligt BKR, men får absolut inte överskrida Boverkets byggregler. 
 • Blindtröskeln är monterad. Säkerställer att tätskiktet inte går sönder när man går ut och in i badrummet
 • Monteringsanvisningen följs för tätskiktet
 • Kakelsättningen är enligt riktlinjer för färdigt utförande

Riktlinjer för att mäta golvets lutning


Slutbesiktning

 • Fallet mot golvbrunnen
 • Fogsprång
 • Fogningen
 • Inredning ska vara rätt monteratRiktlinjer för färdigt utförande vid kakelsättning


De nya interna reglerna för badrumsbesiktning trädde i kraft 2015 av oss 


Det innebär att det ska utföras en slutbesiktning av våtrummet. En investering för oss och en trygghet för er.

Vanligtvis när ni vänder er till ett företag för att få en badrumsrenovering behöver ni själv beställa en fristående besiktning av badrummet, det är inget som ingår. Men när ni anlitar oss på Badrumsrenoverarna ingår alltid två kvalitetskontroller av tätskikt och fall mot golvbrunn samt slutbesiktning. Vid behov kontrolleras rör- och eldragningarna.


Det är dels en bra investering för oss som företag eftersom vi kan känna oss trygga med att ha gjort ett korrekt arbete som blivit godkänt. Men det är såklart även en enorm trygghet för er som kund, att få veta att allt är korrekt utfört och håller högsta kvalité.


Att få en besiktning innebär att ni som kund kan vara säker på att ni verkligen fått det ni ska betalat för. För den andra parten, själva renoverarna, är det också en trygghet då de äger sin rätt till ersättningen. 

När besiktningen godkänts börjar garantitiden att gälla.Här kan ni läsa mer om varför det är så viktigt med en badrumsbesiktning


Nedan finns tre oberoende besiktningsföretag som vi ger en kort beskrivning om. Dessa företag är kända i branschen och kan via deras hemsida ge en förklaring varför en besiktning är viktig. 

Fråga Ert försäkringsbolag om kravet för ett fackmässigt utfört badrum. Vi på Badrumsrenoverarna har tagit det första steget i vår bransch, att införa besiktningar på våra badrum, vi ser det som en självklarhet att renovera tryggt.


Vi behöver en badrumsbesiktning


Vi hjälper er med kontakten till en besiktningsman.

Kontakta oss vid en badrumsbesiktning - ni når oss på ☎ 08-551 545 85 eller fyll i formuläret nedan om ni önskar ett företag som besiktar sina badrumsrenoveringar.


Varmt välkommen!


Det låter bra, men vad kommer det kosta?

Fyll i vårt formulär för offertförfrågan. Vi kommer till Dig, givetvis är det ett kostnadsfritt besök.

Beställ offert

För en trygg Badrumsrenovering

Kontakta oss för Ditt badrum på telefon 08-551 545 85

Kontakta oss

Trygghet för Dig är bra affärer för oss!

Vi är övertygade om att våra kunder uppskattar en seriös och pålitlig hantverkare som håller tiden.

Trygghetsgaranti

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Badrumsrenoverarna använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies