Våra Referenser

Avvikelse

Avvikelser uppstår när arbete eller installationer inte följer etablerade branschregler och standarder, såsom BKR och Säker Vatten. Att dokumentera och hantera avvikelser är avgörande för juridisk trygghet i badrumsprojekt.

b26ee6ac-984d-4f93-b888-0edfe84a8236 kopia

Avvikelse och Betydelsen av den

Vad är en Avvikelse?

En avvikelse är en situation där arbetet eller installationen avviker från de etablerade branschreglerna och standarderna. Inom badrumsrenoveringar är det avgörande att följa regler som BKR (Byggkeramikrådet) och Säker Vatten för att säkerställa kvalitet och funktion. När dessa regler inte kan följas, måste en avvikelse dokumenteras och hanteras korrekt.

Varför är Avvikelser Viktiga att Dokumentera?

Att dokumentera avvikelser är viktigt av flera skäl:

 1. Informationsplikt: Genom att dokumentera avvikelser och göra en överenskommelse med konsumenten kan vi säkerställa att båda parter är införstådda i problematiken med att vi inte följer branschregeln.
 2. Ansvarsfördelning: Dokumentation klargör vem som är ansvarig för att åtgärda avvikelsen och säkerställer att alla parter är medvetna om problemet.
 3. Rättssäkerhet: Det hjälper till att skydda alla inblandade parter genom att skapa en skriftlig historik av beslut och åtgärder, vilket är avgörande vid eventuella tvister.
 4. Försäkringsskydd: Försäkringsbolagen kräver ofta att arbeten utförs enligt branschregler för att försäkringsskyddet ska gälla fullt ut. Avvikelser kan påverka försäkringsersättningen om de inte är korrekt dokumenterade.

Vad Säger Försäkringsbolagen om Att Branschregler Inte Följs?

Försäkringsbolagen har strikta krav på att bygg- och installationsarbeten följer gällande branschregler och standarder. Om dessa regler inte följs, kan det ha betydande konsekvenser för försäkringsskyddet:

 1. Avslag på Försäkringsersättning:

  • Försäkringsbolagen kan avslå ersättningskrav om det konstateras att arbetet inte har följt branschreglerna. Detta innebär att kostnader för reparationer och skador som uppstått till följd av felaktigt arbete kan behöva bäras av konsumenten eller entreprenören själv.
 2. Reducerad Ersättning:

  • I vissa fall kan försäkringsbolaget reducera ersättningen proportionellt beroende på omfattningen av avvikelsen från branschreglerna.

För att undvika dessa konsekvenser är det avgörande att alltid följa gällande branschregler och att noggrant dokumentera eventuella avvikelser.

Vem Står för Garantierna vid Avvikelser?

När en avvikelse skrivs och arbetet inte följer branschreglerna, kan ansvaret för garantier och eventuella skador förändras:

 1. Entreprenören:

  • Om avvikelsen är resultatet av ett medvetet beslut från entreprenören eller installatören, bär de ofta ansvaret för eventuella garantier och skador som kan uppstå. Detta kan inkludera kostnader för reparationer och åtgärder om avvikelsen leder till problem.
 2. Beställaren:

  • Om avvikelsen sker på grund av beställarens specifika krav eller om beställaren godkänner avvikelsen, kan ansvaret för garantier och skador övergå till beställaren. Det är viktigt att dokumentera detta tydligt i avvikelserapporten.
 3. Försäkringsbolaget:

  • Försäkringsbolag kan neka ersättning för skador som uppstår till följd av avvikelser från branschreglerna. Detta innebär att konsumenten eller entreprenören själva kan behöva stå för kostnaderna.

Konsumenttjänstlagen och Avvikelser

Enligt konsumenttjänstlagen har konsumenter rätt till tjänster som utförs på ett fackmässigt sätt och i enlighet med avtalet. När en avvikelse skrivs, är det viktigt att följande punkter beaktas:

 1. Information och Samtycke:

  • Konsumenten måste informeras om avvikelsen och dess potentiella konsekvenser. Konsumenten ska också ge sitt samtycke till avvikelsen. Detta ska dokumenteras skriftligt.
 2. Fackmässighet:

  • Även om en avvikelse godkänns, ska arbetet utföras på ett så fackmässigt sätt som möjligt. Det innebär att trots avvikelsen ska bästa möjliga kvalitet och säkerhet eftersträvas.
 3. Åtgärder vid Fel:

  • Om avvikelsen leder till fel eller skador, har konsumenten rätt att få felet avhjälpt, en prisavdrag eller, i vissa fall, häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Exempel på Avvikelser

Fråga till Säker Vatten: 

Hej Martin,

Har två små frågor.

Hur ser ni på elektroniska vattenlarm? Kan tex. vara en slits där kopplingar sitter lågt så det fungerar inte med läck ut. Kan ett vattenlarm vara en lösning?

Har ni några skrivningar om estetik gällande rördragningar? Tex. val av material i rör.

Ha det gott.

Med vänlig hälsning, Christian Pettersson

Byggkeramikrådet


Svar från Säker Vatten: 

Hej,

Saknas läckageindikering i form av ett rör som leder ut vatten så är det en avvikelse mot branschregler Säker Vatteninstallation. Ett vattenlarm kan inte ersätta det, men det kan vara en teknisk lösning som minskar risken för vattenskada.

Vi har inga estetiska krav alls i branschreglerna.

Martin Brunnkvist 

Säker Vatten AB www.säkervatten.se

Hur Dokumenterar vi Avvikelser?

När en avvikelse upptäcks, följer vi en noggrann process för att säkerställa att den hanteras korrekt:

 1. Identifiering: Vi identifierar och beskriver avvikelsen noggrant. Detta inkluderar vad som har hänt, var och när det upptäcktes, samt vem som upptäckte det.
 2. Orsaksanalys: Vi analyserar orsaken till avvikelsen för att förstå varför regeln inte kunde följas.
 3. Konsekvensbedömning: Vi bedömer de potentiella konsekvenserna av avvikelsen för att kunna vidta lämpliga åtgärder.
 4. Åtgärdsplan: Vi föreslår och genomför åtgärder för att rätta till avvikelsen. Detta inkluderar att identifiera vem som är ansvarig för att utföra åtgärderna och sätta en tidsram för genomförandet.
 5. Godkännande och Uppföljning: Vi säkerställer att alla berörda parter godkänner avvikelsen och följer upp för att verifiera att åtgärderna har haft avsedd effekt.

Frågor och Kontakt

Har du frågor om avvikelser? Kontakta oss gärna via kontaktformuläret nedan så hjälper vi dig!


Denna informationssida ger en tydlig bild av vad avvikelser är, varför de är viktiga att dokumentera, hur processen för att hantera dem ser ut, samt vad försäkringsbolagen tycker om att branschregler inte följs. Den förklarar också vem som står för garantierna vid avvikelser och hur ansvaret fördelas enligt konsumenttjänstlagen.

Det låter bra, men vad kommer det kosta?

Fyll i vårt formulär för offertförfrågan. Vi kommer till Dig, givetvis är det ett kostnadsfritt besök.

Beställ offert

För en trygg Badrumsrenovering

Kontakta oss för Ditt badrum på telefon 08-551 545 85

Kontakta oss

Trygghet för Dig är bra affärer för oss!

Vi är övertygade om att våra kunder uppskattar en seriös och pålitlig hantverkare som håller tiden.

Trygghetsgaranti

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Badrumsrenoverarna använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies